Vanlige spørgsmål (FAQ)

Her finner du svar på vanlige spørgsmål om diesel- og bensinaggregater.

Strømaggregater

Er strømaggregatet klar til bruk ved motttakelse?

Som regel skal man fylle motorolje på strømaggregatet, når det mottas. Ofte kan 10W30 brukes, men det kan være andre spesifikasjoner. Se altid i medfølgende bruker- og motormanual. Er batteriet tørt, skal det påfylles batterisyre. Batteri bør alltid oppladdes etter mottakelse av strømaggregat eller påfylling av batterisyre.

Er generatoren klar til brug ved modtagelse?

Som regel skal man fylde motorolie på generatoren, når den modtages. Ofte kan 10W30 bruges, men der kan være andre specifikationer. Se altid i medfølgende motormanual. Er batteriet tørt, skal det påfyldes batterisyre. Batteri bør altid oplades efter modtagelse eller påfyldning af batterisyre.

Mit strømaggregat vil ikke starte

Undersøk alltid oljenivået. Det må ikke være for mye eller for lite olje på motoren, da dette kan påvirke strømaggregatets oljevakt og hindre at den starter. 
Er ON-knappen på? Er det drivstoff på tanken? Er choken i rett posisjon? Er det startstrøm på batteriet?

Hvor lang tid kan drivstoff oppbevares?

Drivstof bør alltid oppbevares, så det ikke udsettes for direkte sollys og på et godt ventilert sted. Bensin bør ikke oppbevares lengere enn 3 måneder og diesel 1 år (bl.a. på grunn av fare for fukt/vannintrenging i drivstoffet).

Hvor lang tid kan et strømaggregat kjøre?

Kjøretiden på et strømaggregat er avhengig av flere faktorer, såsom temperatur i omgivelsene, hvilke type belastning og om strømaggregatet belastes mye eller lite. Som utgangspunkt vil 1 liter bensin gi ca. 3,5-4 kW og 1 liter diesel vil gi ca. 4-5 kW.

Hvad er startstrøm?

Når en motor, pumpe eller annen form for elektromekanisk utstyr startes, er det et behov for ekstra startstrøm, inntil full omdreininger er oppnådd (magnetisk metning). Startstrømmen regnes for motorer 6x kW i 6 sekunder. Elektromagnetisk utstyr kan være opp til 12x kW i 5 sekunder.
Det kan være utstyr som reduserer denne startstrømmen,  så som frekvensomformer, softstarter, rampestarter, stjerne-/trekantstarter mm.

Hvilket strømaggregat skal jeg velge?

Skal jeg velge et bensin- eller dieselstrømaggregat?

Et bensinstrømaggregat er ofte billigere og støyer mindre, men den bruker opptil 10% mere drivstoff enn dieselstrømaggregater. Videre er oppbevaring av bensin også mere krevende. Et dieselstrømaggregat er mere driftsstabilt ved oppstart eller ved tilkobling av utstyr og apparater.

Olje

Hvilken motorolje bruker et strømaggregat?

Som udgangspunkt anbefaler vi motorolje 10W30 til strømaggregater. Det kan dog være andre spesifikasjoner avhengig av type strømaggregat, hvor og hvordan strømaggregatet brukes. Se bruker- og motormanualen for ytterligere informasjon.

Hvor ofte bør jeg generelt skifte olje på mit strømaggregat?

Den generelle anbefaling er, at strømaggregater med 3.000 omdreininger bør ha oljeskift når de har kjørt ca. 200 timer. Noen brukerveiledere står det 20 timer (første gang) og så 100 timer. Strømaggregater med 1.500 omdreininger bør ha oljeskift når de har kjørt 4-500 timer. Oljen må dog ikke bli mere enn 2 år gammel og hvis det er en nødstrømsaggregater, som hovedsak testkjører, er anbefalingen å skift olje for hver 200 driftstimer. 
Det vises forøvrig til strømaggregatets brukerveiledning om anbefalt hyppighet for serviceintervall.